Oudercommissie

Kinderdagverblijf Het SterrenHuis heeft een oudercommissie die de belangen van alle kinderen en ouders behartigt. Daarnaast adviseert de oudercommissie de directie ten aanzien van de kwaliteit van de kinderopvang.
Enkele kerntaken van de oudercommissie zijn:
  • Adviseren van de directie ten aanzien van onder andere pedagogisch beleid, voedingsaangelegenheden, veiligheid en gezondheid
  • Informeren van ouders
  • Ondersteuning bij activiteiten
     
Op dit moment zijn de volgende ouders lid van de oudercommissie:
Bieneke Kateman (voorzitter)
Noortje Versteegen
Bas Gorissen
Lisa Vrenken
Sanne van de Weiden
Matthijs Beurskens

De oudercommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden en komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen en advies uit te brengen over bepaalde beleidszaken.
De ouders worden door de oudercommissie op de hoogte gehouden over actuele ontwikkelingen via informatie op het prikbord en op de website. Informatie over de oudercommissie, zoals het huishoudelijk reglement, de vergaderdata en goedgekeurde notulen, liggen in de hal voor alle ouders ter inzage.
Voor al uw informatie, vragen, suggesties en opmerkingen kunt u contact opnemen met (een van de leden van) de oudercommissie. Ook als u lid wilt worden van de oudercommissie kunt u contact opnemen.
Het emailadres van de oudercommissie is: oudercie@hetsterrenhuis.nl
Met vriendelijke groet,
De Oudercommissie van Het SterrenHuis