Visie

Als kinderdagverblijf delen wij mee in de zorg van jonge kinderen tijdens de eerste 4 jaren van hun leven. Die jaren zijn de basis voor hun verdere leven. Kwalitatief goede opvang in die periode is dan ook van groot belang voor de ontwikkeling van het kind.
Ieder kind is uniek door zijn eigen aanleg en karakter.
Om zich te ontwikkelen tot een sociaal en zelfstandig mens heeft een kind begeleiding, vertrouwen en structuur nodig.

Door de kleinschaligheid en opvang in horizontale groepen creëren wij een veilige, geborgen en warme sfeer waardoor het kind zich op z'n gemak (= veilig) voelt. Ook werken wij met vaste pedagogisch medewerkers op een groep waardoor het mogelijk is een hechte vertrouwensband op te bouwen met de kinderen. Deze pedagogisch medewerkers leren de kinderen goed kennen en zo kunnen zij beter reageren op gedrag, rekeninghoudend met de eigenheid van ieder kind.Wij hanteren een minimale afname van drie dagdelen.Dit is belangrijk voor de gewenning van het kind, de hechting met de leidsters en de continuïteit op de groepen.

Ons uitgangspunt van opvoeden is dat wij willen opvoeden door te werken vanuit een basis van gelijkwaardigheid, veiligheid en wederzijds respect. In ons pedagogisch beleid komen wij daarom veel terug op de richtlijnen uit de Gordon Methode. Dit is een manier van communiceren met kinderen en volwassenen die leidt tot meer respect, zelfvertrouwen en zelfstandigheid bij opvoeder en kind.

Opvoeden doen wij samen met de ouders en daarom vinden wij een goed en persoonlijk contact met de ouders heel belangrijk.