Horizontale groepen

Vanuit onze eigen ervaring kiezen wij voor horizontale groepen: een babygroep en een peutergroep. Wij hebben hiervoor gekozen omdat we het belangrijk vinden dat kinderen in een ruimte en  met materiaal kunnen spelen dat past bij hun ontwikkelingsfase, zonder dat ze daarbij rekening hoeven te houden met veel jongere of veel oudere kinderen. Ook kunnen we beide doelgroepen leeftijdsgerichte aktiviteiten aanbieden.
De babygroep bestaat uit maximaal 10 baby’s in de leeftijd van 6 weken tot ca.20-24 maanden, de peutergroep kent een maximale bezetting van 16 kinderen in de leeftijd van ca. 20-24 maanden tot 4 jaar.
 
Wij hanteren een ruime bezetting van pedagogisch medewerkers en voegen geen groepen samen aan het eind van de dag.
Ook werken wij met vaste pedagogisch medewerkers op een groep, waardoor het mogelijk is een hechte vertrouwensband op te bouwen met de kinderen. Deze pedagogisch medewerkers leren de kinderen goed kennen en zo kunnen zij beter reageren op gedrag , rekeninghoudend met de eigenheid van ieder kind.

 

< Terug