Algemeen

Openingstijden:

Het SterrenHuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 – 18.00 uur.
 • Ochtend is van 7.30 – 12.45 uur.  
 • Middag is van 12.45 – 18.00 uur.
 • De kinderen kunnen gebracht worden tussen 7.30 – en  9.00 uur.
 • De kinderen kunnen gehaald worden vanaf 16.30 uur. 
Wij hanteren deze breng- en haaltijden om de rust in de groep te kunnen waarborgen. Natuurlijk kan hier in overleg van afgeweken worden.

Sluitingsdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Carnavalsmaandag (deze dag wordt niet in rekening gebracht)
 • Pasen
 • 5 mei ( 1x per 5 jaar)
 • Pinksteren
 • Hemelvaart
 • Koningsdag
 • Eerste en tweede kerstdag
 • Op kerstavond en oudejaarsavond zijn wij om 16.00 uur gesloten.


Veiligheid:

Uiteraard voldoet onze opvang  aan de kwaliteitseisen volgens de wet kinderopvang. Om dit te controleren voert de GGD jaarlijks  een inspectie uit. 
   De inspectiegebieden zijn o.a. :
 • Pedagogische kwaliteit
 • Oudercommissie
 • Klachtenregeling
 • Personeel
 • Leidster - kindratio
 • Veiligheid in en om het gebouw
Hoe jonger de kinderen hoe kwetsbaarder ze zijn voor ongelukken en ziektes. Er zijn twee groepen kinderen samengebracht die intensief gebruik maken van de verschillende ruimtes. Daarom is extra en professionele aandacht voor veiligheid en hygiëne erg belangrijk. Wij hebben daarom huisregels opgesteld rondom veiligheid en hygiëne. Ook voeren wij jaarlijks een risico-inventarisaties uit op het gebied van veiligheid en gezondheid.


Kennismakinksgesprek

Het allereerste contact met nieuwe ouders is meestal door een rondleiding op het kinderdagverblijf. Ongeveer 4 weken voor de plaatsingsdatum nemen wij contact met u op voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek ontvangt u nadere uitleg over de opvang en krijgt u de mogelijkheid alles over uw kindje te vertellen. Alle informatie wordt genoteerd in een persoonlijk dossier .Ook zal er kennisgemaakt worden met de andere pedagogisch medewerkers op de groep.


Wenprocedure:

Het is mogelijk om voor de plaatsingsdatum 2 keer 2 uurtjes te “oefenen” zodat u en uw kindje alvast kunnen kennismaken met de groep en de pedagogisch medewerkers.


Voeding en verzorging:

Kinderen hebben voor hun ontwikkeling gezonde voeding nodig. Wij zorgen voor verantwoorde en gevarieerde voeding. Hiervoor hebben wij een voedingsbeleid, deze ligt ter inzage op de lokatie.  Eten en drinken is ook een sociaal gebeuren waarbij een gezellige sfeer aan tafel stimulerend werkt . 
 • De broodmaaltijd, vers fruit,  drinken en koekjes zijn bij de prijs inbegrepen.
 • Flesjes, babyvoeding, eventuele dieetvoeding en groentepotjes dient u zelf mee te nemen.
 • Luiers zijn bij de prijs inbegrepen.
 • Het is belangrijk dat u een setje reservekleding meeneemt voor  “ ongelukjes” overdag.
 • Slaapzak, knuffel en eventueel een speentje dient u zelf mee te nemen.


Zieke kinderen:

Hoe wij omgaan met kinderen die ziek zijn staat beschreven in het protocol zieke kinderen en medicijnen. Als uw kind ziek wordt op het kinderdagverblijf bellen wij u altijd op. Afhankelijk van wat uw kind  heeft en hoe hij zich voelt, wordt er besloten of het nodig is dat u uw kind komt ophalen. Koorts is hierbij geen graadmeter. Bij alle infectieziekten hanteren wij de normen en richtlijnen van de GGD.


Ruildagen:

Het ruilen van dagdelen is mogelijk. Wij hanteren een ruime ruilperiode. Het ruilen van dagdelen kan in overleg met de pedagogisch medewerker
De voorwaarden die hieraan verbonden zijn:
 • Het dagdeel waar u geen gebruik van wilt maken minimaal 1 week van te voren afmelden.
 • Er wordt niet boventallig geplaatst en er wordt gekeken of de groepssamenstelling  het toelaat.
 • De ruilperiode is van 1 juli tot en met 30 juni.
 • Het ruilen van de officiële feestdagen is niet mogelijk
 • U kunt de dagdelen tot 1 maanden voorafgaande aan de afgemelde datum omruilen.
Ook kunt u een extra dagdeel inkopen, hieraan zijn dezelfde voorwaarden verbonden. Dat betekent dat er niet boventallig wordt geplaatst en dat de groepssamenstelling het toelaat.


Verjaardag:

Natuurlijk worden er ook verjaardagen gevierd bij ons. We maken een feestkroon en we hebben een speciale feeststoel voor de jarige. Er worden verjaardagsliedjes gezongen en uw kind mag trakteren.  De voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie.
Wij vinden het leuk als u als ouder hierbij ook aanwezig bent. U mag ook foto’s maken en evt. filmen.  
Wanneer uw kind afscheid neemt wordt hetzelfde ritueel gevolgd als bij verjaardagen, en er zal natuurlijk extra aandacht zijn voor het afscheid. Als aandenken aan de periode op Het SterrenHuis krijgt u de ontwikkelingsmap van uw kind mee naar huis. Deze map bestaat uit foto’s, knutselwerkjes en tekeningen, waaraan we  de observaties en andere persoonlijke gegevens toevoegen.


Klachtenregeling:

Als ouders om de een of andere reden niet tevreden zijn over onze werkwijze vinden wij heel belangrijk dat de ouders dit melden. Wij helpen u graag. U kunt ook altijd een officiële procedure  starten daarvoor zijn wij aangesloten bij een onafhankelijke externe klachtencommissie.


Oudercommissie:

Het is goed als ouders meedenken over de beste manier van kinderopvang. Daarom hebben wij een oudercommissie opgericht.  Samen met ons zullen zij ca. 4 keer per jaar overleggen om zo ervaringen uit te wisselen en eventuele veranderingen of verbeteringen te bespreken.


Protocollen:

Al onze protocollen, huisregels en het inspectie rapport van de GGD liggen ter inzage op Het SterrenHuis. U kunt deze vinden in het informatie rek in de hal. 

Inspectie rapport:
Via onderstaande link kunt u het inspectie rapport downloaden:
http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl