Pedagogische medewerkers

De opvang wordt verzorgd door enthousiaste pedagogisch medewerkers die allemaal in het bezit zijn van een diploma van een beroepsopleiding op minimaal Sociaal Pedagogisch Werk niveau 3 en/of 4, of zij hebben een andere relevante opleiding op minimaal SPW 3 niveau. Tevens hebben alle pedagogisch medewerkers de cursus effectief omgaan met jonge kinderen in de kinderopvang volgens Gordon gevolgd en zijn ze in het bezit van een geldig certificaat EHBO bij jonge kinderen. Door hun vakkennis en betrokkenheid, bieden onze pedagogisch medewerkers een veilige stimulerende omgeving voor uw kinderen. Kwaliteit wordt niet alleen bepaald door vakkennis maar ook door de mate waarin wij aansluiten op wat ouders en kinderen vragen. Daarbij zijn goede oudercontacten noodzakelijk. Wij vinden daarom een basishouding waaruit liefde, aandacht, zorg en respect blijkt erg belangrijk.

Om aankomende beroepskrachten de kans te geven ervaring op te doen binnen de kinderopvang zijn er jaarlijks een aantal stagiaires werkzaam binnen Het SterrenHuis. Alle activiteiten en werkzaamheden van de stagiaires gebeuren onder begeleiding van de ervaren beroepskrachten. De stagiaires worden altijd boventallig ingezet. Zo blijven de professionaliteit en de kwaliteit gewaarborgd.

< Terug